Nowości  Prawa    
 


Prawa pasażera > Opóźnienia lotów najczęstszą przyczyną skarg w Polsce w 2012 roku

2012-01-24 Opóźnienia lotów najczęstszą przyczyną skarg w Polsce w 2012 roku

W całym 2011 roku do działającej przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC) Komisji Ochrony Praw Pasażerów (KOPP) wpłynęło ponad 2 tysiąca spraw.

Komisja Ochrony Praw Pasażerów działająca przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC) rozpatruje skargi w trzech przypadkach:

 • odwołania lotu,
 • opóźnienia lotu,
 • odmowy przyjęcia pasażerów na pokład samolotu.

W 2011 roku pasażerowie skarżyli się najczęściej na opóźnienia lotów. To zmiana w porównaniu do lat ubiegłych. Od początku istnienia komisji, czyli od 2005 roku pasażerowie najczęściej wnosili skargi na odwołania lotów.

Zdaniem urzędu wzrost ilości skarg w 2011 roku w odniesieniu do roku 2010 oraz lat wcześniejszych wynika głównie ze stale rosnącej świadomości prawnej osób korzystających z cywilnego transportu lotniczego. Coraz częściej pasażerowie stawiając się do odprawy biletowo-bagażowej wiedzą jakie przewoźnik lotniczy ma wobec nich obowiązki jeśli dojdzie do sytuacji opóźnienia ich lotu, odwołania lotu bądź jeśli przewoźnik odmówi przyjęcia pasażera na pokład samolotu.

Wzrost ilości skarg spowodowany jest także faktem, że coraz bardziej aktywnie działają firmy występujące w imieniu pasażerów. Firmy te prowadzą sprawy pasażerów od złożenia reklamacji do przewoźnika po uzyskanie decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego kończącego postępowanie prowadzone przez Komisję Ochrony Praw Pasażerów.

Skargi na naruszenie przepisów rozporządzenia (WE) nr 261/2004 w roku 2011: 

 • sprawy wymagające wszczęcia postępowania administracyjnego:
  • odwołania lotów - 726
  • opóźnienia lotów - 980
  • odmowy przyjęcia na pokład - 62
  • pozostałe - 47
 • sprawy wymagające udzielenia wyjaśnień - 380

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego - na wniosek KOPP - wydał 105 decyzji nakładających na przewoźników kary administracyjne za nieprzestrzeganie praw pasażerów. Suma kar wyniosła 452 300 zł. Najniższa kara to 200 zł. Najwyższa 48 000 zł.